Vores udvalg

Du vil altid kunne glæde os med et besøg i vores butik, hvor vi kan vise dig ca. 7.000 bøger,

Vi har registreret over 55.000 andre bøger, som du kan finde ved at klikke her.

Disse bøger står alle på et lager.

Du må derfor bestille først ved at ringe 31516949 eller maile bog@aabenhus.net,

så tager vi gerne dine bestilte bøger frem –

eller vi kan sende bøgerne til dig, hvis det er mere bekvemt.
En stor del af vort lager er forresten slet ikke registreret endnu …

Vort butikslokale indeholder helt andre bøger – derfor er butikken et besøg værd!

________


Salgsbetingelser

– Alle ordrer modtages med forbehold for, at bogen/bøgerne allerede kan være solgt.
– Priserne indeholder brugtmoms, køber kan ikke fratrække købsmoms.
– Priserne tillægges ved forsendelse leverings-, betalings- og evt. andre relevante omkostninger.
– Priser gengivet i andre valutaer end dansk er kun vejledende. Prisen i danske kroner er gældende.
– Ved postordresalg er der 14 dage returret iflg. købeloven. Omkostningerne for returnering påhviler køberen.
– Antikvariatet forbeholder sig retten til at forlange forudbetaling ved forsendelse.

Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse bog@aabenhus.net